Hoe gelijkwaardig voel jij je?

Er is een nieuw tv-programma over de rechtszaal, kleine en grotere rechtszaken worden gefilmd, de verdachte wordt geanonimiseerd. Het werd besproken door een paar journalisten op de radio. De bedoeling van het programma is voor mijn gevoel, om deuren te openen naar een wat pijnlijker of onbekender aspect van de samenleving, van ons mensen.
De journalisten verwonderden zich onder andere over een verdachte die niet wist dat je in Nederland geen vuurwapens mag hebben tenzij je een vergunning hebt. En ze verwonderden zich ook over het moment dat de verdachte niet in de zaal was. Hoe de rechter, de aanklager en advocaat hun rol aflegden, zich leken te ontspannen en als mens te zien waren die hun boterhammetjes uit een zakje halen.
Alsof hun menselijkheid, hun eigen kwetsbaarheid, hun eigen ‘fouten’ en eigenaardigheden in functie niet kunnen bestaan als ‘de verdachte’ er bij is.
Alsof ze hun gelijkwaardigheid aan de verdachte niet (willen) voelen en tonen. De verdachte staat terecht, in staat van beschuldiging, de mensen in functie beschuldigen, verdedigen en vellen hun oordeel.
De journalisten spraken er ook over als iets exotisch, iets wat zich buiten hun leefwereld afspeelde.
Maar ook dat is ook onze wereld, we zijn allemaal mensen, waar we ook zijn en wat we ook doen. Gelijkwaardige mensen met heel verschillende verhalen, daden en talenten.
Waar we een rol gaan spelen, ons achter een functie of professionaliteit gaan verschuilen gaat er iets wezenlijks van ons als mens verloren. Waar we mensen isoleren, op afstand zetten, waar we mensen ontmenselijken door ze in een categorie te duwen, krimpt ons hart.
Ik denk aan organisaties waarin de hiërarchie vooruitgeschoven wordt, of het feit dat je man of vrouw bent verschil maakt in waardering, of verdachte of rechter je aanzien geeft of afkeuring. Het ziekenhuis waarin artsen niet willen toegeven dat ze een fout hebben gemaakt, niet vanuit hun menszijn opereren maar gevangen zitten in een systeem.

Ik denk aan het land waarin je geboren bent dat maakt dat jij de voorrechten wel krijgt en degene die naar jouw land vlucht niet.
Ik denk er aan dat we ons de meerdere kunnen voelen ten opzichte van de stagiaire, of de vrouw die haar nek uitsteekt met haar nieuwe ideeën voor de organisatie, of de veroordeelde of de buurvrouw die al een tijd werkloos is en wat warrig overkomt.
We zijn allemaal mens, allemaal bijzonder, allemaal anders. Als we onze gelijkwaardigheid blijven voelen kunnen we verbinden, er bij horen en tot ons recht komen.

Bewust worden van wat er werkelijk in jou leeft

Waar veel mensen op dit moment en al veel langer, mee bezig zijn is volgen. De ander volgen. De leidinggevende op het werk volgen. De regels volgen. De politieke partij volgen. De meerderheid in de groepsapp volgen. Op twitter volgen. Je partner … [Continue reading]

Jouw leven is niet normaal toch?

Jouw leven is niet normaal toch? Ken je dat? Dat je steeds tegen mensen en situaties aanloopt die je uit het lood slaan? Waarom doet hij dat, dat is toch niet normaal? Waarom ziet ze niet dat ze mij geen keuze laat, dat ze ongelooflijk dominant … [Continue reading]

Je eigen leven leiden, creëren vanuit jezelf

Bijna alles wat we denken en wat we doen, ja zelfs wat we voelen, is een directe reactie op iets buiten ons. En als het niet buiten ons is dan gaat het vaak om een reactie op een herinnering of op een verwachting. Er is een soort zichzelf bedienende … [Continue reading]

Uit je hoofd in je hart: de langste weg?

Ik keek onlangs naar de docu over Tony Robbins, 'I am not your guru'. Heb je die toevallig gezien? Ik kan hem je aanbevelen. Nogal massaal en behoorlijk dynamisch hoe hij het allemaal aanpakt, Amerikaans zeggen we dan, maar als je de essentie … [Continue reading]

Je afgewezen voelen

Misschien is wel het meest heftige gevoel dat je kunt ervaren: afwijzing. Iemand zegt 'nee' tegen jou. Iemand maakt bewust of onbewust een keuze. Het kan om een voorkeur gaan maar ook om een niet kunnen, een afweer. Ik herinner me nog een … [Continue reading]

De heilige relatie met je partner

Best een heftige titel voor mijn blog. Het woord 'heilig' is ook weer zo beladen ergens. En toch zeg ik 'heilig'. Want in de relatie met je partner is iets gaande wat we nergens anders kunnen krijgen. Je partner drukt namelijk op knopjes van jou die … [Continue reading]

De kracht van het leven: onze moeder, de moeder

Eerder schreef ik een blog over mannen. Wat mannen nodig hebben. Heel belangrijk. Vandaag gaat het over de moeder. Onze moeder. Omdat het me zo raakt om te zien hoe mensen op de automatische piloot door het leven kunnen gaan. Soms hebben we een … [Continue reading]

Voel jij je uniek en speciaal en toch ook samen?

Er is een heel mooi boekje verkrijgbaar van David Grossman, 'De omhelzing'. Misschien is het een kinderboekje misschien ook niet. Het gaat over uniek en speciaal zijn en of je je daarbij alleen voelt of toch ook samen met een ander. Het begint zo: … [Continue reading]

Wat mannen echt willen

Het is een gewaagde titel voor mijn blog. Zeker uit mijn mond. Er is op dit moment geen partner, geen man in mijn leven. Maar toch. Ik houd van mannen. Ik houd van hen omdat ze 'simpel' zijn. Ik heb het de meest gevoelige, intelligente mannen horen … [Continue reading]